obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/47/2020Zakup licencji na oprogramowanie do zarządzania zasobami IT Składanie ofert:
2021-03-10 10:00
Otwarcie ofert:
2021-03-10 11:00
PN
D/67/2020 Zakup dozowników bezdotykowych i rolet zewnętrznych dla potrzeb Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-02-02 10:00
Otwarcie ofert:
2021-02-02 11:00
PN
D/66/2020 Zakup nagród pamiątkowych i materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-02-01 10:00
Otwarcie ofert:
2021-02-01 11:00
PN
D/45/2020Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-01-26 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-26 10:30
PN
D/54/2020Zakup pakietu oprogramowania antywirusowego oraz zakup dostępu do zdalnego przetwarzania informacji Składanie ofert:
2021-01-22 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-22 10:30
PN
D/52/2020Zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz urządzeń drukujących na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-01-21 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-21 10:30
PN
D/65/2020Zakup terminowej licencji oraz wdrożenia systemu informatycznego do zarządzania rozwojem potencjału naukowego jednostki w formule usługi Software as a Service wraz z utrzymaniem systemu przez dostawcę oraz usługą wsparcia technicznego, merytorycznego i szkoleniem użytkowników systemu. Składanie ofert:
2021-01-21 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-21 11:00
PN
D/39/2020/AZakup różnych produktów medycznych, aparatury oraz trenażerów dla potrzeb dydaktycznych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-01-15 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-15 11:30
PN
D/62/2020Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta do urządzeń drukujących i kopiujących dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-01-13 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-13 10:30
PN
D/55/2020Sukcesywny druk i dostawa dzienników ćwiczeń laboratoryjnych i kart pracy studenta dla Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2021-01-05 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-05 10:30
PN
D/63/2020Zakup licencji na oprogramowanie do przetwarzania wsadowego dokumentów, indeksowania oraz automatycznego OCR na potrzeby projektu pn. "Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego" Składanie ofert:
2021-01-05 10:00
Otwarcie ofert:
2021-01-05 11:00
PN
D/34/2020/A Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego, w części nr 1, pn.: Zakup chłodziarki dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii w ramach projektu rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6.

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-12-28 10:00
Otwarcie ofert:
2020-12-28 10:30
PN
D/07/2020/D Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-12-21 10:00
Otwarcie ofert:
2020-12-21 10:30
PN
D/48/2020Sukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-12-15 10:00
Otwarcie ofert:
2020-12-15 11:00
PN
D/43/2020 Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft Składanie ofert:
2020-12-01 10:00
Otwarcie ofert:
2020-12-01 11:00
PN
D/40/2020 Zakup analizatora tlenku azotu FeNO+ w wydychanym powietrzu Składanie ofert:
2020-11-27 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-27 11:00
PN
D/44/2020Zakup wyposażenia audio-wizualno-technicznego do pracowni Zakładu Biologii i Genetyki Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-11-24 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-24 11:00
PN
D/41/2020Sukcesywny zakup laptopów (komputerów przenośnych) w określonych konfiguracjach sprzętowych dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-11-23 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-23 10:30
PN
D/33/2020Zakup dygestoriów dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Składanie ofert:
2020-11-02 10:00
Otwarcie ofert:
2020-11-02 10:30
PN
D/35/2020Zakup mebli biurowych i laboratoryjnych dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-10-29 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-29 10:30
PN
D/34/2020 Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-10-06 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-06 10:30
PN
D/25/2020/AZakup sprzętu komputerowego oraz drukującego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-10-06 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-06 10:30
PN
D/24/2020/AZakup drobnego sprzętu, materiałów laboratoryjnych oraz odczynników dla Kierunku Lekarskiego UO Składanie ofert:
2020-09-23 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-23 10:30
PN
D/30/2020Zakup sprzętu multimedialnego na potrzeby różnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2020-09-11 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-11 10:30
PN
D/07/2020/C Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

dokumentacja postępowania dostępna jest poprzez platformę zakupową:
link
Składanie ofert:
2020-09-01 10:00
Otwarcie ofert:
2020-09-01 10:30
PNBiuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol