obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/61/2019Zakup inkubatora/cieplarki laboratoryjnej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-22 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-22 10:30
PN
D/45/2019/AZakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej Overland Tandberg NEOs T24 wraz z taśmami LTO dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-21 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-21 10:30
PN
D/42/2019/ASukcesywny zakup testów do szybkiej identyfikacji i oceny lekowrażliwości Składanie ofert:
2019-11-21 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-21 11:00
PN
D/50/2019/BZakup aparatury pomiarowej i doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego, audiometru diagnostycznego na potrzeby Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz aparatury medycznej na potrzeby Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-19 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-19 10:30
PN
D/46/2019Sukcesywny zakup materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-18 11:00
PN
D/59/2019 Dostawa urządzeń aktywnych do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu oraz Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-18 10:30
PN
D/53/2019/AZakup materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim !” Składanie ofert:
2019-11-14 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-14 11:00
PN
D/57/2019 Sukcesywny zakup oprogramowania i licencji Microsoft Składanie ofert:
2019-11-13 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-13 10:30
PN
D/56/2019Zakup mebli na wyposażenie sali seminaryjnej oraz dziekanatu w Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-08 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-08 11:00
PN
D/45/2019Zakup pamięci RAM oraz zakup i montaż magazynu do biblioteki taśmowej wraz z taśmami dla Centrum Informatycznego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-11-07 10:00
Otwarcie ofert:
2019-11-07 10:30
PN
D/49/2019Zakup oprogramowania do analizy obrazu dla Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-28 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-28 11:30
PN
D/50/2019/AZakup kamery, aparatury pomiarowej, doposażenia do dygestorium na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-28 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-28 10:30
PN
D/54/2019Zakup drobnego sprzętu medycznego, laboratoryjnego i odczynników na potrzeby zajęć na Kierunku Lekarskim Składanie ofert:
2019-10-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-25 10:30
PN
D/51/2019Zakup wyposażenia z przeznaczeniem na III piętro – segment „G” budynku przy ul. Oleskiej 48 Składanie ofert:
2019-10-23 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-23 10:30
PN
D/55/2019Zakup adapterów do mikroskopu na potrzeby Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-18 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-18 10:30
PN
D/53/2019 Zakup materiałów zużywalnych na potrzeby projektu „Bezpieczeństwo przede wszystkim !” Składanie ofert:
2019-10-14 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-14 10:30
PN
D/50/2019Zakup kamery, aparatury pomiarowej, aparatury naukowo-badawczej i audiometru diagnostycznego na potrzeby Kierunku Lekarskiego i Zakładu Fizjologii Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-11 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-11 10:30
PN
D/29/2019/AZakup sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-10-03 10:00
Otwarcie ofert:
2019-10-03 10:30
PN
D/48/2019Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i mebli medycznych dla nowopowstałej pracowni Mikrobiologii, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne na kierunku lekarskim UO (obiekt zlokalizowany przy ul. Kominka) Składanie ofert:
2019-09-26 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-26 10:30
PN
D/42/2019Zakup odczynników, preparatów mikroskopowych, testów identyfikujących, podłoży mikrobiologicznych Składanie ofert:
2019-09-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-25 10:30
PN
D/47/2019Zakup i ułożenie kabli światłowodowych, urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, radiolinia) oraz technicznych (reflektometr, agregat prądotwórczy, wymiana akumulatorów w UPS) do obsługi Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu - etap III. Składanie ofert:
2019-09-25 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-25 10:30
PN
D/44/2019Sukcesywny zakup materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-09-20 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-20 10:30
PN
D/39/2019/AZakup wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-09-13 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-13 10:30
PN
D/34/2019/AZakup urządzeń drukująco-kopiujących, multimedialnych oraz innego wyposażenia dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-09-10 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-10 10:30
PN
D/43/2019 Zakup drobnego sprzętu i materiałów laboratoryjnych na potrzeby Zakładu Biochemii Klinicznej na Kierunku Lekarskim Składanie ofert:
2019-09-02 10:00
Otwarcie ofert:
2019-09-02 10:30
PN
D/39/2019Zakup wyposażenia prezentacyjno-komunikacyjnego do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej (WCSM) Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-08-09 10:00
Otwarcie ofert:
2019-08-09 10:30
PN
D/24/2019Druk i sukcesywna dostawa czasopisma „Indeks” wraz z materiałem ilustracyjnym dla Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-06-14 10:00
Otwarcie ofert:
2019-06-14 10:30
PN
D/20/2019Zakup aparatury laboratoryjno-pomiarowej dla Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2019-05-23 10:00
Otwarcie ofert:
2019-05-23 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol