obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/48/2018„Zakup ekranu projekcyjnego dla Wydziału Teologicznego” Składanie ofert:
2018-12-19 10:00
Otwarcie ofert:
2018-12-19 10:30
PN
D/20/2018/AZakup wyposażenia medycznego Składanie ofert:
2018-12-17 10:00
Otwarcie ofert:
2018-12-17 10:30
PN
D/46/2018 Zakup urządzeń aktywnych do Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-12-13 10:00
Otwarcie ofert:
2018-12-13 11:30
PN
D/43/2018Zakup wyposażenia multimedialnego, AGD oraz gospodarczego z przeznaczeniem dla Sali Dydaktyki Laboratoryjnej (Collegium Biotechnologicum) Składanie ofert:
2018-12-10 10:00
Otwarcie ofert:
2018-12-10 10:30
PN
D/40/2018 Zakup wyposażenia i drobnego sprzętu laboratoryjnego do sali Diagnostyki Laboratoryjnej KL Składanie ofert:
2018-11-30 10:00
Otwarcie ofert:
2018-11-30 10:30
PN
D/39/2018/AZakup pierwszego wyposażenia – sprzęt medyczny w ramach zadania „Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego” – etap I Składanie ofert:
2018-11-28 10:00
Otwarcie ofert:
2018-11-28 10:30
PN
D/41/2018 Zakup sprzętu dla Instytutu Biologii Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-11-23 10:00
Otwarcie ofert:
2018-11-23 10:30
PN
D/30/2018/UE Zakup i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-11-20 10:00
Otwarcie ofert:
2018-11-20 10:30
PN
D/39/2018Zakup pierwszego wyposażenia – sprzęt medyczny w ramach zadania „Remont i wyposażenie Zakładu Medycyny Sądowej – Referencyjnego Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego” – etap I Składanie ofert:
2018-10-31 10:00
Otwarcie ofert:
2018-10-31 10:30
PN
D/32/2018/AZakup pierwszego wyposażenia Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej UO w zakresie drobnego sprzętu medycznego diagnostycznego i narzędzi niezbędnych do prowadzenia zajęć symulacyjnych na Kierunku Lekarskim Składanie ofert:
2018-10-16 10:00
Otwarcie ofert:
2018-10-16 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol