obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/34/2017Dostawa sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-12-14 10:00
Otwarcie ofert:
2017-12-14 10:30
PN
D/22/2017/A Dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, routery) do obsługi Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu, a także serwerów wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Opolskiego w części nr 7: Dostawa serwerów pamięci masowych na potrzeby ZSI, FK, KP, itp. Składanie ofert:
2017-12-05 10:00
Otwarcie ofert:
2017-12-05 10:30
PN
D/28/2017 Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-11-23 10:00
Otwarcie ofert:
2017-11-23 10:30
PN
D/35/2017 Dostawa wyposażenia meblowego dla Collegium Medicum – etap II Składanie ofert:
2017-11-14 10:00
Otwarcie ofert:
2017-11-14 10:30
PN
D/36/2017Dostawa wyposażenia informatyczno-audiowizualnego do Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego – etap II Składanie ofert:
2017-11-13 10:00
Otwarcie ofert:
2017-11-13 10:30
PN
D/22/2017 Dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, routery) do obsługi Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu, a także serwerów wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-09-26 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-26 10:30
PN
D/14/2017Dostawa aparatury i sprzętu na potrzeby kierunku lekarskiego Składanie ofert:
2017-08-25 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-25 10:30
PN
D/18/2017Dostawa wyposażenia pierwotnego segmentu R – budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-27 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-27 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol