obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/32/2017 Dostawa wyposażenia dla Pracowni Fizyki Medycznej Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-09-27 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-27 10:30
PN
D/22/2017 Dostawa urządzeń aktywnych (przełączniki, systemy CWDM, routery) do obsługi Lokalnej Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego oraz Miejskiej Sieci Komputerowej w Opolu, a także serwerów wraz z osprzętem i oprogramowaniem dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-09-26 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-26 10:30
PN
D/31/2017Dostawa miksera video HD oraz akcesoriów i urządzeń peryferyjnych do transmisji video dla Biura ds. Promocji Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-09-22 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-22 10:30
PN
D/23/2017/A Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenta i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-09-19 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-19 10:30
PN
D/29/2017 Dostawa wyposażenia laboratoryjnego dla pracowni Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-09-12 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-12 10:30
PN
D/14/2017Dostawa aparatury i sprzętu na potrzeby kierunku lekarskiego Składanie ofert:
2017-08-25 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-25 10:30
PN
D/18/2017/ADostawa wyposażenia pierwotnego segmentu R – budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego w części nr 2: Dostawa rolet i drobnego wyposażenia gospodarczego obiektu Składanie ofert:
2017-08-18 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-18 10:30
PN
D/23/2017 Dostawa sprzętu AGD dla Domów Studenta i innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-08-18 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-18 11:30
PN
D/21/2017/A Dostawa i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-08-14 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-14 10:30
PN
D/21/2017 Dostawa i montaż mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-28 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-28 10:30
PN
D/18/2017Dostawa wyposażenia pierwotnego segmentu R – budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-27 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-27 10:30
PN
D/16/2017Dostawa sprzętu multimedialnego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego
Składanie ofert:
2017-07-19 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-19 10:30
PN
D/11/2017 Dostawa wraz z montażem mebli dla jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-07-12 10:00
Otwarcie ofert:
2017-07-12 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol