obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Dostawy

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
D/37/2017Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-01-25 10:00
Otwarcie ofert:
2018-01-25 10:30
PN
D/42/2017/ADostawa kserokopiarek dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-01-24 10:00
Otwarcie ofert:
2018-01-24 10:30
PN
D/44/2017Dostawa aparatury na potrzeby Kierunku Lekarskiego dla Zakładu Biochemii Klinicznej w Katedrze Biologii i Biologii Molekularnej w Collegium Biotechnologicum Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-01-12 10:00
Otwarcie ofert:
2018-01-12 10:30
PN
D/42/2017Dostawa kserokopiarek dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-01-04 10:00
Otwarcie ofert:
2018-01-04 10:30
PN
D/38/2017 Dostawa odczynników i sprzętu dla Zakładu Biochemii Klinicznej Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-01-02 10:00
Otwarcie ofert:
2018-01-02 10:30
PN
D/34/2017Dostawa sprzętu komputerowego dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-12-14 10:00
Otwarcie ofert:
2017-12-14 10:30
PN
D/36/2017/ADostawa wyposażenia informatyczno-audiowizualnego do Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego – etap II, w części nr 1: Dostawa rzutników multimedialnych wraz z uchwytami Składanie ofert:
2017-12-11 10:00
Otwarcie ofert:
2017-12-11 10:30
PN
D/28/2017 Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej dla różnych jednostek Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-11-23 10:00
Otwarcie ofert:
2017-11-23 10:30
PN
D/36/2017Dostawa wyposażenia informatyczno-audiowizualnego do Collegium Medicum Uniwersytetu Opolskiego – etap II Składanie ofert:
2017-11-13 10:00
Otwarcie ofert:
2017-11-13 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol