obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Zamówienia publiczne (ogłoszenia poniżej 30 tysięcy EUR)

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
45-ci-2020-48 Jednorazowy serwis urządzenia Kyocera Taskalfa 3500i dla Instytutu Nauk o Zdrowiu Składanie wniosków:
2021-02-08 12:00
Konserwacja dźw 2021 Przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych oraz platform dla osób niepełnosprawnych Składanie wniosków:
2021-02-05 10:00
Dyplomy BDiSS 2020 Opracowanie graficzne projektu, druk i dostawa 15250 szt. egzemplarzy dyplomu ukończenia studiów wyższych Składanie wniosków:
2020-12-30 12:00
1/CI/2020/89Dostawa materiałów eksploatacyjnych i przedmiotów nietrwałych do sieci MAN, LAN i ASKUO Uniwersytetu Opolskiego Składanie wniosków:
2020-11-27 14:00
1/Pomologia/2020Wykonanie, dostawa i montaż 2 szt. tablic informacyjnych do projektu "Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego -Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie" - Umowa nr RPOP. nr RPOP.01.02.00-16-0001/17. Składanie ofert:
2020-10-20 10:00
Otwarcie ofert:
2020-10-20 12:00
37/CI/2020/48/A Jednorazowa diagnostyka drukarki 3D dla Wydziału Lekarskiego Składanie wniosków:
2020-10-16 12:00
37/CI/2020/48 Jednorazowa diagnostyka drukarki 3D dla Wydziału Lekarskiego Składanie wniosków:
2020-10-12 12:00Biuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 26-27
tel. 77 452 70 61-64
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol