obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Pracownicy działu • mgr Ewa Wabik - p.o. z-cy kierownika
  tel. 77 541 59 30, wew. 5130
 • mgr inż. Emil Szyjkowski
  tel. 77 541 59 30, wew. 5130
 • mgr Marcin Czura - kierownik
  tel. 77 541 59 77, wew. 5177
 • mgr inż. Martyna Cebula
  tel. 77 541 59 30, wew. 5130
 • mgr inż. Roland Spyra
  tel. 77 541 59 77, wew. 5177
 • mgr Zbigniew Florek
  tel. 77 541 59 77, wew. 5177
 • mgr Paweł Starczewski
  tel. 77 541 59 77, wew. 5177Godziny urzędowania: od 07:30 do 15:30
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl

Konto bankowe: Santander Bank Polska S. A. I Oddz. w Opolu
numer: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043Dział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 2 i 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol