obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Wzory dla postępowań
Regulamin wraz z załącznikami - tekst jednolity


Najistotniejsze z załączników (związane z przeprowadzeniem procedury):

Zał. nr 2 - Zapotrzebowanie

Zał. nr 4 - Wniosek o zwiększenie wysokości środków

Zał. nr 11 - Protokół konieczności


Biuro Zamówień Publicznych

ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. nr 22-27
tel. 77 452 70 60-65
NIP: 754-000-71-79, REGON: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl
uniopole.bip.gov.pl


dol