obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/16/2018Usługi w zakresie ochrony osób i mienia, zapobiegania naruszaniu porządku publicznego podczas imprez niemasowych Piastonalia 2018 i Wielkie Grillowanie na terenie Miasteczka Akademickiego Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2018-05-21 10:00
Otwarcie ofert:
2018-05-21 10:30
brak
U/09/2018/A Usługa doradcza ekspertów w celu opracowania dokumentacji i przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach uruchomienia nowego kierunku studiów na Instytucie Politologii – Zarządzanie Publiczne – wykonywana przez ekspertów, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Składanie ofert:
2018-05-02 10:00
Otwarcie ofert:
2018-05-02 10:30
PN
U/09/2018 Usługa doradcza ekspertów w celu opracowania dokumentacji i przeprowadzenia niezbędnych działań w ramach uruchomienia nowego kierunku studiów na Instytucie Politologii – Zarządzanie Publiczne – wykonywana przez ekspertów, przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego Składanie ofert:
2018-04-20 12:00
Otwarcie ofert:
2018-04-20 12:30
PN
U/05/2018/AUsługa Ekspertów, w celu opracowania dokumentacji i przeprowadzenia niezbędnych działań, w ramach uruchomienia nowego kierunku studiów na Wydziale Prawa i Administracji Składanie ofert:
2018-04-12 10:00
Otwarcie ofert:
2018-04-12 11:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol