obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/46/2017 ŚWIADCZENIE USŁUGI NOCLEGOWEJ, GASTRONOMICZNEJ I WYNAJMU SALI WYKŁADOWEJ W RAMACH OBOZU NAUKOWEGO pn. Teraźniejszość i przyszłość a "Dzieje Świata" Składanie ofert:
2017-09-15 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-15 10:30
PN
U/33/2017/AUSŁUGA NOCLEGOWA W RAMACH OBOZU NAUKOWEGO pn. Teraźniejszość i przyszłość a „Dzieje Świata” Składanie ofert:
2017-09-05 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-05 10:30
PN
U/42/2017 Opracowanie i administrowanie stroną internetową Parku w Dąbrowie Składanie ofert:
2017-09-05 10:00
Otwarcie ofert:
2017-09-05 10:30
PN
U/40/2017/A Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwoleń na wykonanie przebudowy wejścia z montażem zewnętrznego podnośnika elektrycznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Iuridicum Składanie ofert:
2017-08-30 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-30 10:30
PN
U/41/2017Świadczenie usługi restauracyjnej i hotelarskiej podczas badań terenowych realizowanych w ramach projektu „Praded/Pradziad School Network” Składanie ofert:
2017-08-30 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-30 10:30
PN
U/40/2017 Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwoleń na wykonanie przebudowy wejścia z montażem zewnętrznego podnośnika elektrycznego dla osób niepełnosprawnych w budynku Collegium Iuridicum Składanie ofert:
2017-08-18 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-18 10:30
PN
U/38/2017Rozbudowa infrastruktury Miejskiej Sieci Komputerowej (MSK) w Opolu w 2017 roku, etap I, pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dostawa i ułożenie kabla światłowodowego w kanalizacji teletechnicznej Orange Polska S.A. oraz wykonanie dowiązania od kabla optycznego sieci PIONIER do budynku nr 7 na terenie II-go kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76 w Opolu” Składanie ofert:
2017-08-16 10:00
Otwarcie ofert:
2017-08-16 10:30
PN
U/22/2017 Zorganizowanie wycieczki w Bieszczady dla pracowników Uniwersytetu Opolskiego Składanie ofert:
2017-06-01 10:00
Otwarcie ofert:
2017-06-01 10:30
PN
U/18/2017Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji oraz pozwoleń na wykonanie robót budowlanych oraz dostawy mebli i sprzętu elektronicznego związanych z adaptacją sali seminaryjnej nr 230 na salę mikroskopowo – ćwiczeniową i seminaryjną dla Kierunku Lekarskiego w budynku Uniwersytetu Opolskiego w Opolu przy ul. Kardynała Kominka 6a Składanie ofert:
2017-03-24 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-24 10:30
PN
U/10/2017Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na podstawie sporządzonej inwentaryzacji z ekspertyzą techniczną budynków w Prószkowie i Opolu w celu utworzenia Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Uniwersytetu Opolskiego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie Składanie ofert:
2017-03-10 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-10 10:30
PN
U/13/2017Przygotowanie dla projektu „Rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6” opracowania: Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), Studium Wykonalności Inwestycji (SWI), wniosku aplikacyjnego projektu wraz z załącznikami zgodnie z wymogami regulaminu konkursu nr: RPOP.10.02.00-IZ.00-16-004/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Składanie ofert:
2017-03-03 10:00
Otwarcie ofert:
2017-03-03 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol