obraz - logo_uni_promo175px_wide.jpg

Usługi

Nr spr.
Przedmiot zamówienia
Terminy
Tryb
U/49/2017 Usługa dostępu do systemu informacji prawnej Składanie ofert:
2017-11-27 10:00
Otwarcie ofert:
2017-11-27 10:00
PN
U/51/2017Kompleksowa organizacja usługi restauracyjno-hotelarskiej podczas konferencji naukowo-dydaktycznej „Rozprawianie o metodzie. Metodologiczne wyzwania w nauce o polityce” Składanie ofert:
2017-11-22 10:00
Otwarcie ofert:
2017-11-22 10:30
PNDział Zamówień Publicznych

pl. Kopernika 11 A, 45-040 Opole, pok. nr 3
tel. 77 541 59 77, faks: 77 541 60 26
NIP: 754-000-71-79, Regon: 000001382
e-mail: zamowienia@uni.opole.pl
www.zamowienia.uni.opole.pl


dol